Bản đồ Phú Thọ, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Phú Thọ

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ nhé.

Giới thiệu: Được thành lập vào tháng 11 năm 1995 tên cơ sở điều chỉnh và sáp nhập địa giới các xã Đào Giã, Đồng Xuân, Ninh Dân của huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú[3], tính đến năm 1999, thị trấn Thanh Ba có diện tích 4,81 km², dân số là 8022 người,[1] mật độ dân số đạt 1668 người/km².
Diện tích: 4,81 km²
Vùng miền:Đông Bắc (địa lý)
Dân tộc: Việt, Mường, Dao, Sán Chay

Mua bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Google MapBản đồ hành chính Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ:

Bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Danh sách bản đồ các địa phương trong Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ:

Bản đồ Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Thanh Vân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Đại An, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Phương Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Bản đồ Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú ThọBản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Bản đồ Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Reviewed by Nhàn Lê on December 29, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.